Nicosia Address Details
Address: 8 Eugenias & Antoniou Theodotou Avenue
Agios Antonios, Nicosia
Telephone: 22345141
Fax: 22466213